Kontakt

Poliklinika za
estetsku kirurgiju
dr. Tončić

Mlinovi 159 a
10 000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01-461 88 88
fax : 01-463 78 01
e-mail:

skype:
Cosmetic Surgery Clinic Dr Toncic


Svečano otvorenje

Slika sa otvaranja poliklinike

...opširnije

Načini plaćanja kreditnim karticama